صحبت های استاد رامین نیکخو مرد شماره یک مشاوره و برنامه ریزی ایران پیرامون مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان ( ویژه ی معدلسازی ) و داوطلبان ورود به دانشگاه ( ویژه ی کنکوری ها )

بخش دوم مشاوره تحصیلی و کنکوری ویژه کنکور 93 توسط استاد رامین نیکخو مرد شماره یک مشاوره تحصیلی کشور