تبلیغات
Open links in secondary window

moisrex.r98.ir

مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98- آفتاب ایران - کسب رتبه های برتر جهانی توسط ایران زمان قبل از انقلاب

مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98- آفتاب ایران

مشاوره کنکور تجربی 98- برنامه ریزی کنکور98 - چگونه پزشکی قبول شویم؟ __ مشاوره ی تلفنی کنکور

دوشنبه 14 تیر 1395

تمامی ادعاهای شایعه قابل نقد می باشد و صرفا جهت احیای علاقمندان پهلوی تنظیم شده است!متن و پاسخ شایعهمتن شایعه

" 1_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1355 ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﺟﻬﺎﻥﺷﺪ! 2_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1354 ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﺪ؟ 3_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1352 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪ؟ 4_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1353 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻮﻻﺩﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﺪ! 5_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1342 ﺗﺎ 1356 ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭ ﺭﻗﻤﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ؟ 6_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1352 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺑﯿﺶ 90 ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﯾﺰﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟ 7_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1353 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 98ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﻻﯼ 23ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ 8_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1356 ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ؟ 9_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1355 ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪ؟ 10_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1352 ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺍﺭﻭﻧﺪﺭﻭﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺻﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍﯾﺮ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮد؟ "

 

پاسخ شایعه

1. هیچ منبع معتبری در هیچ سالی تهران را سومین پایتخت پاکیزه ندانسته و با وجود محلات فقیر نشین و حلبی آبادها، کسب چنین مقامی ممکن نبود!


2. علاوه بر فقدان منابع، تعدد و آزادی ادیان در "هندوستان" و وجود مناطق بی بند و بار در "غرب"، مانع از اعطای عنوان آزادترین کشور در دین، مذهب و پوشش به ایران می شده است! آزادی مکاتب انحرافی در کشوری با ۹۸% مسلمان نیز موجب افتخار نبوده است!


3. هواپیمایی هما در سال ۵۴ دومین خط هوایی "امن" جهان شناخته شد نه "برتر"! امنیتی که به دلیل تعداد کم تر هواپیما و ساعات پرواز نسبت به سایر ایرلاین های جهان و همچنین تازه تجهیز بودن ناوگان این شرکت بود!


4. در سال های اخیر هم ایران دومین تولید کننده فولاد خام به روش احیای مستقیم در جهان و بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه بوده است!


5. ادعای رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک درصد، از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ صحت ندارد! به عنوان مثال نرخ رشد سال ۴۲ حدود ۶% و در سال ۵۶ حدود منفی ۲% بوده و میانگین نرخ تورم در همین بازه زمانی حدود ۷% بوده است!6. آماری از کشورهای قابل سفر بدون ویزا در قبل از انقلاب یافت نشد، اما وجود کشورهایی چون ژاپن با امکان سفر به ۱۷۴ کشور، پیشتازی ایران در آسیا را منتفی می کرد! اگرچه چنین خدماتی در ازای استعمار کشورمان امتیازی محسوب نمی شد!


7. برخلاف ادعای شایعه، بی عدالتی، بیکاری و فقر در حکومت پهلوی یکی از زمینه های انقلاب بود! بر اساس آمار بانك جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند!8. نیروی هوایی شاهنشاهی نه تنها برترین نیروی هوایی آسیا نبوده بلکه برای برتری بر تمام کشورهای خاورمیانه و قرارگرفتن در رده کشورهای غربی، حداقل نیازمند افزایش ۴۴۷ فروند جنگنده خود به ۵۰۰ فروند بوده است!


9. سپهبد جهانبانی افتخاراتی چون مهارت در خلبانی و تشکیل تیم آکروجت داشت، اما هیچ منبعی از او به عنوان بهترین خلبان جنگنده جهان نام نبرده و حتی پسر وی در مصاحبه ای در مورد پدرش، چنین ادعایی نکرده است!


10. برخلاف ادعای متن، پرواز یک جنگنده نه تنها باعث امضای معاهده نشد، بلکه از تجاوزات بعدی عراق نیز جلوگیری نکرد! قرارداد الجزایر پس از درگیریهای فراوان با میانجی گری رییس جمهور الجزایر منعقد شد! 11. فقدان دستاوردهای قابل دفاع، علاقمندان پهلوی را به جعل چنین متنهایی می کشاند! گوشه ای از پیشرفتها و دستاوردهای انقلاب که اغلب در رتبه های برتر جهانی طبقه بندی می شوند در لینک زیر قابل مطالعه است:حق جو وحق طلب باشیم

در مطلب بدون درج مستقیم لینک ها منابع کاری است بسیار غیر اخلاقی
*********************
10 مورد از منابع این مطلب:
*********************

 1. شایعات - رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب! / شایعه 0512

 2. shayeaat.ir/post/585
 3. Translate this pageMay 29, 2016 - رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب! ... سومین پایتخت پاکیزه ندانسته و با وجود محلات فقیر نشین و حلبی آبادها، کسب چنین مقامی ممکن نبود!
 4. رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب!

 5. shah-kelid.rozblog.com/.../رتبه-های-برتر-جهانی-ایران-پیش-از-انق...
 6. Translate this pageمتن و پاسخ شایعه…,رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب!,شاه کلید. ... در صورت کسب رتبه جهانی امتیاز رتبه کشوری محاسبه نمی شود. ... بر اساس این جدول، رتبه ...
 7. رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب شایعه 0512 - مجله خبرجو

 8. khabarjoo.tk/search/?q=رتبه+های+برتر+جهانی+ایران...انقلاب...
 9. Translate this pageرتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب شایعه 0512 ... هدف‌گذاری مقاومت کسب رتبه تک‌رقمی در لیگ برتر فوتسال است. 2 روز قبل ورزش مهر-ورزشی 0. محمد خالقی در ...
 10. رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب(!) - تالار گفتگوی هم میهن ...

 11. forum.hammihan.com › ... › سیاست و روابط بین الملل
 12. Translate this page
 13. 15 posts - ‎6 authors2_ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻝ 1354 ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﺪ؟ ... ندانسته و با وجود محلات فقیر نشین و حلبی آبادها، کسب چنین مقامی ممکن نبود! ... گوشه ای از پیشرفتها و دستاوردهای انقلاب که اغلب در رتبه های برتر جهانی طبقه بندی می ...
 14. More results from forum.hammihan.com
 15. رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب! / شایعه 0512 - خبر

 16. chifeed.ir/رتبه-های-برتر-جهانی-ایران-پیش-از-انقلاب/
 17. Translate this pageMay 29, 2016 - رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب! .... ایران با برتری 3 بر 2 برابر کانادا دومین پیروزی خود را در رقابت‌های انتخابی المپیک کسب کرد.
 18. تغییر معنادار در رتبه بندی دانشگاه های ایران - شورای عالی انقلاب فرهنگی

 19. sccr.ir/Pages/?current=news&gid=4&Sel=1078686
 20. Translate this pageOct 3, 2015 - نتایج رتبه بندی 2015-2016 دانشگاه های جهان توسط نظام رتبه بندی تایمز منتشر شد. ... همچنین دانشگاه های انگلیسی آکسفورد موفق به کسب رتبه دوم، کمریج ... چهارم دانشگاه های برتر قرار دارد که این تعداد در سال قبل 29 دانشگاه بود.
 21. دانشگاه صنعتی شریف - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 22. https://fa.wikipedia.org/.../دانشگاه_صنعتی_شر...
 23. Translate this page
 24. Persian Wikipediaاین دانشگاه در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان که در ۵۰ سال گذشته تأسیس شده‌اند 40م است. ... دانشگاه‌ها با رتبه‌های بین ۱ تا ۱۰۰ و بیش از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان با رتبه‌های بین ... پس از انقلاب اسلامی ایران، مجموعه دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان و تهران به دو .... کسب رتبه اول کشور در فناوری نانو برای چندین سال متوالی; کسب عناوین برتر ...
 25. فرار مغزها از ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 26. https://fa.wikipedia.org/wiki/فرار_مغزها_از_ایران
 27. Translate this page
 28. Persian Wikipediaاین افراد غالباً دارای مقام‌هایی در المپیادهای علمی بوده و یا جزء نفرات برتر کنکور و یا ... پیشینه این مطلب به قبل از انقلاب اسلامی ایران برمیگردد. ... از ۱۲۵ دانش آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، هم اکنون در ... ها و ورزشکاران تجلیل می کنند، به چهره های ماندگار علمی، استادان برجسته و مبتکران و مخترعان و.
 29. رتبه بندی تایمز | ۸ دانشگاه ایرانی در بین دانشگاه‌های برتر جهان - همشهری

 30. hamshahrionline.ir/details/309065/Society/highereducation
 31. Translate this pageOct 2, 2015 - وی افزود: دانشگاه‌های انگلیسی آکسفورد موفق به کسب رتبه 2 ... مهراد گفت: تعداد دانشگاه های هلند در بین 200 دانشگاه برتر به 12 دانشگاه می رسد که در سال قبل ... مهراد به تقسیم بندی دانشگاه های برتر جهان برحسب مناطق جغرافیایی ...

 • نظرات() 
 • Viagra tablets
  چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:00 ق.ظ

  Terrific facts. With thanks!
  buying viagra online australia buy viagra legally buy genuine viagra online buy cheap viagra canada buy tadalafil buy generic viagra viagra cheap price how do i buy viagra online buy cheap viagra online usa how to order viagra online
  Online cialis
  شنبه 18 فروردین 1397 01:07 ب.ظ

  You actually mentioned that superbly!
  generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg buy cialis tablets australia deutschland cialis online cialis uk next day cialis billig cialis generico online buy cialis online legal cialis 200 dollar savings card buy generic cialis
  Cialis 20 mg
  شنبه 4 فروردین 1397 01:07 ب.ظ

  You said it nicely.!
  cialis generico postepay cialis venta a domicilio cost of cialis per pill we like it cialis soft gel what is cialis order cialis from india i recommend cialis generico when will generic cialis be available cialis price in bangalore acheter du cialis a geneve
  Can you have an operation to make you taller?
  یکشنبه 26 شهریور 1396 08:39 ب.ظ
  Hi there! I realize this is somewhat off-topic
  however I had to ask. Does operating a well-established website like yours require a massive amount work?
  I am completely new to blogging but I do write in my
  journal every day. I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for
  new aspiring bloggers. Thankyou!
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر

  آرشیو موضوعی


  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها

  aftabir.mihanblog.com value aftabir.mihanblog.com Real PR aftabir.mihanblog.com Trust aftabir.mihanblog.com Alexa/PageRank


  سلام مهمان گرامی؛
  مهمان گرامی، برای ورود به کانال راز موفقیت رتبه های برتر کنکور با ایــن لیـــنک وارد شوید