داوطلبان گرامی کنکور سراسری سه گروه ریاضی,تجربی,انسانی می توانند تا پایان همین هفته یعنی 18 تا 20 مرداد 1395 کارنامه های خود را از سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org دریافت نمایند