این را برای تو مینویسم دوست نادیده ی مهربانم.. چون میدانم حرف هایم را میخوانی..

شاید ندانی که با یک جمله ی صادقانه میشود مرا به لبخندی برگرداند که با هزاران هدیه و بهانه و ترفند نمیشود..

به طور اتفاقی از میان انسان ها به تو رسیدم.. و میخواهم بگویم خوشحالم کردی.. چون در

 کلام  کوتاهت صداقتی و محبتی بود که این روزها چیزی شبیهش را نمیتوان یافت..

و وادارم میکند امشب با چند جمله ی کوتاه از تو تشکر کنم....

این محبت مصداق "دوست داشتن بی آنکه دوست بداند" ست ....

ممنونم عزیزم


امیرسام-همیشه مرد اول-اواخر تابستان سنه 1395

آخرین حرفها قبل از اخرین عملیات.....8 روز مانده به خداحافظی

اخرین عملیات