بر روی دکمه ی پلی کلیک کنید

در جعبه ی  زیر بر روی دکمه پلی کلیک کنید

هر وقت به علت سرعت کم اینترنت پخش متوقف شد,کلیک کنید استوپ بشه 15 ثانیه بعد دوباره پلی بزنید تا ادامش پخش شه[http://www.aparat.com/v/xY4HA]