بعضی از دانش‌آموزان در زمینه‌ی مطالعه عادات مطالعاتی اشتباهی دارند.

  • بلندخوانی: بلندخوانی به دلیل حرکت مداوم ماهیچه‌های زبان، فك و حنجره، پس از مدت کوتاهی باعث خستگی می‌شود و زمان مفید مطالعه را کاهش می‌دهد.
  • مطالعه در حین راه رفتن: این کار به دلیل حرکت پی‌درپی چشم موجب خستگی و آسیب به آن می‌شود. برای حل این مشکل، خلاصه‌برداری کنید.
  • وسواس در مطالعه (برگشت به عقب): به دلیل وسواس در یادگیری، از برگشت روی مباحث مطالعه‌شده بپرهیزید.
  • مطالعه‌ی بی‌وقفه: مطالعه‌ی بیش‌تر از 2 ساعت به صورت مداوم باعث کاهش بازدهی می‌شود. 10 الی 15 دقیقه بین دو درس استراحت کنید.
  • پرخوانی: مطالعه‌ی بیش از حد و حفظ جرء‌به‌جزء کتاب موجب خستگی زودرس مغز می‌شود.
  • کندخوانی: کندخوانی باعث از دست رفتن تمرکز می‌شود. برای حل این مشکل زمان و محدوده‌ی مطالعاتی برای خود تعیین کنید.